Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na oficiálnej stránke obce Čimhová

Kultúra a šport

6.4.2019   10:00

Slávnostné otvorenie pamätného miesta.jpg

areál Oravského centra mládeže, Ústie nad priehradou, Trstená

Slávnostné otvorenie pamätnej zóny

občianske združenie V.I.A.C., Mesto Trstená, ŽSK

Viď na plagáte.


 

15.10.2018 - 15.5.2019   14:00

Súťaž o najlepšieho čitateľa.jpg

Obecná knižnica v Čimhovej

Súťaž o najlepšieho čitateľa

Obecná knižnica v Čimhovej

Viď na plagáte.


 

Všeobecné oznamy obce

Participácia občanov na rozvoji obceVytlačiť
 

Participácia občanov.jpgOd 15.03.2019 do 31.05.2019  môžu neformálne skupiny občanov požiadať obec o poskytnutie finančných prostriedkov (max. do 500 EUR na 1 projekt) na realizáciu projektu v oblasti kultúry, športových aktivít, humanitnej a charitatívnej činnosti alebo v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia.

Bližšie informácie a vzor žiadosti sú v prílohách.


 
 

Kniha Čarovná OravaVytlačiť
 

Záujem o knihu Čarovná Orava môžete nahlásiť na Obecnom úrade v Čimhovej.

Online listovač v knihe Čarovná Orava: http://www.cbs.sk/knihy/carovna-orava/#page/1 


 
 

Oznámenie o dražbeVytlačiť
 


 
 

Rozdelenie kompostérov z projektu BRKOVytlačiť
 

kompostér.jpgCieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území združenia obcí Hornej Oravy.

Projekt je realizovaný v obciach Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Oravský Biely Potok, Podbiel, Vitanová, Zábiedovo a Zuberec.

V rámci realizácie projektu BRKO budú domácnosti vybavené kompostérmi za účelom kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

Občania, ktorí majú záujem o kompostéry, si ich môžu prísť prevziať na Obecný úrad počas pracovných dní od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Občania pri prevzatí kompostéra prijímajú podmienky zmluvy o výpožičke, čo potvrdzujú svojím podpisom. Bližšie podrobnosti zmluvy sú uvedené na stránke www.zmoho.sk


 
 

Registrácia chovu ošípanýchVytlačiť
 

prasa.jpgVeterinárna a potravinová správa upozorňuje, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa novej legislatívy registrované.

 

Znamená to, že každých chovateľ ošípanej je povinný zaregistrovať každé zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat v Žiline. Tlačivo na registráciu je možné získať cez internet (www.pssr.sk), alebo v plemenárskej organizácii. V prípade nových fariem je potrebné vyplnené tlačivo priložiť k žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a následne ho doručiť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. V prípade registrácie ošípaných na už existujúcu farmu stačí doručiť len samostatné vyplnené tlačivo bez žiadosti. V oboch prípadoch je potrebné osobné doručenie na RVPS Dolný Kubín, prípadne na vysunuté pracoviská v Námestove alebo v Trstenej.


 
 

Domáce zakáľačky sprísnenéVytlačiť
 

Veterinári upozorzakáľačka.jpgňujú aj na ďalšiu novú povinnosť nahlasovania zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáce zabíjačky) a to hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) aspoň jeden pracovný deň vopred. Chovateľ je povinný telefonicky alebo e-mailom alebo listom nahlásiť adresu chovateľa, číslo farmy, ušné číslo zvieraťa, dátum narodenia zvieraťa u HD a dátum a čas zabíjania zvieraťa.

Pozornosť je potrebné venovať aj skutočnosti, že odpad z domácej zabíjačky hovädzieho dobytka, oviec a kôz kat. 1. – t.j. lebka vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov musí byť odstránený len v príslušnom kafilerickom zariadení.


 
 

Voľby 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

voľby prezidenta SR 2019.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod. Ak v prvom kole nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola voleib na sobotu 30. marca 2019.

Výsledky hlasovania v obci Čimhová - voľby prezidenta SR - I. kolo Výsledky hlasovania v obci Čimhová -voľby prezidenta SR 2019.pdf Výsledky hlasovania v obci Čimhová -voľby prezidenta SR 2019.pdf (262.9 kB)
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu Hlasovací preukaz - oznam mailovej adresy.pdf Hlasovací preukaz - oznam mailovej adresy.pdf (339.2 kB)
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf (204.2 kB)
Vymenovanie zapisovateľky, oznámenie adresy na delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie Vymenovanie zapisovateľky, oznámenie adresy na delegovanie členov komisie.pdf Vymenovanie zapisovateľky, oznámenie adresy na delegovanie členov komisie.pdf (363.2 kB)
Vyhlásenie volieb prezidenta SR Vyhlásenie volieb prezidenta SR.pdf Vyhlásenie volieb prezidenta SR.pdf (143.5 kB)

 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

Predsedavoľby do EP 2019.jpg Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Informácia pre voliča v AJ Information for the voter.pdf Information for the voter.pdf (102.4 kB)
Vyhlásenie volieb do Europarlamentu Vyhlásenie volieb do EP.pdf Vyhlásenie volieb do EP.pdf (142.9 kB)

 
 

Všeobecné oznamy štátnych inštitúcií

Presťahovanie Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboruVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor bol presťahovaný z Nám. A. bernoláka 381/4, námestovo a od 4.12.2018 sídli na adrese Červeného kríža 62, 029 01  Námestovo (bývalé priestory Sociálnej poisťovne).

 

                                                                                        PaedDr. Ing. Mária Olešová

                                                                                perdnostka Okresného úradu Námestovo


 
 

Oznam HaZZ Dolný Kubín k zimnému a vykurovaciemu obdobiuVytlačiť
 


 
 

Úradné oznamy

Presťahovanie kancelárií MsÚ TrstenáVytlačiť
 

MsÚ Trstená.jpgMesto Trstená oznamuje, že od 01.07.2018 budú kancelárie všetkých oddelení MsÚ presťahované do budovy Domu kultúry v Trstenej, vchod z ulice Hattalovej (za kostolom).

Presťahovanie je nutné, z dôvodu realizácie rozsiahlej rekonštrukcie budovy Mestského úradu v Trstenej. Rekonštrukcia budovy je plánovaná predbežne na 1 rok.


 
 

Monitorovanie kamerovým systémom

Vytlačiť
 

 

Monitorovanie kamerovým systémom.jpgVážení občania, venujte pozornosť tomuto oznámeniu: „Verejné priestranstvá v našej obci sú monitorované kamerovým systémom“.

Kamerový systém bol vybudovaný v rámci projektov:

„STOP kriminalite a vandalizmu“  v roku 2016

„STOP kriminalite a vandalizmu! – I. etapa“ v roku 2017.

Projekty boli finančne podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 


 
 

Evidencia štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

Brožúra PL-SR spolupráca raciechowice slowacja broszura.pdf (13.4 MB)
Mapa PL-SR spolupráca raciechowice slowacja mapa.pdf (5.9 MB)
Jeden duch na oboch stranách hranice Jeden duch na oboch stranách hranice.pdf (739 kB)
Jeden duch na oboch stranách hranice po poľsky Jeden duch na oboch stranách hranice - po poľsky.pdf (355.6 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka