Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na oficiálnej stránke obce Čimhová

Všeobecné oznamy obce

Nahlásenie zmeny v daňovom priznaní k Dani z nehnuteľností Vytlačiť
 

Upozorňujeme daňovníkov na povinnosť podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podať príslušnému správcovi dane (obci) do 31. januára zdaňovacieho obdobia daňové priznanie k dani z nehnuteľností ak nastali zmeny skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane


Za zmeny sa považuje: kúpa, predaj, darovanie, nehnuteľností; vydanie stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia,...

Daňové priznanie môžete podať v pracovných dňoch osobne na obecnom úrade alebo poštou - rozhodujúci je dátum odoslania daňového priznania.


 
 

Všeobecné oznamy štátnych inštitúcií

Presťahovanie Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboruVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor bol presťahovaný z Nám. A. bernoláka 381/4, námestovo a od 4.12.2018 sídli na adrese Červeného kríža 62, 029 01  Námestovo (bývalé priestory Sociálnej poisťovne).

 

                                                                                        PaedDr. Ing. Mária Olešová

                                                                                perdnostka Okresného úradu Námestovo


 
 

Oznam HaZZ Dolný Kubín k zimnému a vykurovaciemu obdobiuVytlačiť
 


 
 

Úradné oznamy

Presťahovanie kancelárií MsÚ TrstenáVytlačiť
 

Mesto Trstená oznamuje, že od 01.07.2018 budú kancelárie všetkých oddelení MsÚ presťahované do budovy Domu kultúry v Trstenej, vchod z ulice Hattalovej (za kostolom).

Presťahovanie je nutné, z dôvodu realizácie rozsiahlej rekonštrukcie budovy Mestského úradu v Trstenej. Rekonštrukcia budovy je plánovaná predbežne na obdobie 12 mesiacov.


 
 

Monitorovanie kamerovým systémom

Vytlačiť
 

Monitorovanie kamerovým systémom.jpg


 
 

Evidencia štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Vytlačiť
 


 
 

Kultúra a šport

15.10.2018 - 15.5.2019   14:00

Súťaž o najlepšieho čitateľa.jpg

Obecná knižnica v Čimhovej

Súťaž o najlepšieho čitateľa

Obecná knižnica v Čimhovej

Vidˇna plagáte.


 

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

Brožúra PL-SR spolupráca raciechowice slowacja broszura.pdf (13.4 MB)
Mapa PL-SR spolupráca raciechowice slowacja mapa.pdf (5.9 MB)
Jeden duch na oboch stranách hranice Jeden duch na oboch stranách hranice.pdf (739 kB)
Jeden duch na oboch stranách hranice po poľsky Jeden duch na oboch stranách hranice - po poľsky.pdf (355.6 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka