Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Čimhová

Naša Obec

Oznam - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čimhovej

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

                                                 O B E C    Č I M H O V Á

Pozvánka

na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa

12.02.2016 o 19,00 hodine

(v piatok)

v kancelárii starostky v budove Obecného úradu Čimhová

 

 

P r o g r a m:   

    1/    Zahájenie zasadnutia

    2/    Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

    3/    Kontrola plnenia uznesení

    4/    Odovzdanie ceny obce

    5/    Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií

    6/    Schválenie zadania Územného plánu obce

    7/    Rôzne:

Doručené žiadosti
Iné podľa potreby

 

 

 

Vaša účasť je nutná!

 

 

 

V Čimhovej, dňa 03.02.2016

                                                                                      Ing. Daniela Tretinová, v. r.

                                                                                              starostka obce

 

 

 


 
 
Voľby NR SR - Informácie pre voliča
 NR SR.pdf (213 kB) NR SR.pdf (213 kB)

 
Zmena úplnej uzávierky mosta medzi Podbielom a Nižnou na čiastočnú

 
Dotazník pre spracovanie PHSR
 Formular pre obyvatelov obce.doc (78 kB) (78 kB)

 

Kontakt

Obec Čimhová
Obecný úrad č. 20
027 12

TELEFONICKÝ KONTAKT:
OcÚ: 043/ 5384 104
Fax: 043/ 5384 104
Služobný mobil: 0911 246 294
Starostka: 0903 792 464

web: www.obeccimhova.sk
e-mail: ocucimhova@stonline.sk, starosta@obeccimhova.sk


webygroup

dnes je: 13.2.2016

meniny má: Arpád

Upútavka na Fotogalériu

Nahliadnite do našej Fotogalérie a prezrite si fotografie z akcií a podujatí v obci.


459217

Úvodná stránka