Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na oficiálnej stránke obce Čimhová

Kultúra a šport

30.5.2019   13:00

Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho čitateľa.jpeg

Obecná knižnica v Čimhovej

Vyhodnotenie Súťaže o najlepšieho čitateľa + maratón Čítajme si

Obecná knižnica v Čimhovej

Viď na plagátiku.


 

Úradné oznamy

Verejná vyhláška - O2 Slovakia, s.r.o.Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Verejná vyhláška - O2 Slovakia.pdf Verejná vyhláška - O2 Slovakia.pdf (1.5 MB)

 
 

Titul Prorodinnej samosprávyVytlačiť
 

Prorodinná samospráva.jpeg

Za prítomnosti takmer 30 oravských obcí a miest sa vo štvrtok 2. mája 2019 na Mestskom úrade v Námestove uskutočnilo prvé slávnostné zasadnutie Iniciatívy prorodinnej samosprávy.

Za účasti spišského diecézneho biskupa Mons. Š. Sečku bol prvým 30 obciam a mestám odovzdaný titul „Prorodinná samospráva“.

Možnosť zapojiť sa do tejto iniciatívy má každá obec, či mesto, ktoré zastupiteľstvom príjme Memorandum prorodinnej samosprávy.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ ČimhováVytlačiť
 

Vzhľadom k tomu, že k 30.06.2019 končí funkčné obdobie súčasnej riaditeľke Základnej školy s materskou školou Čimhová, obec Čimhová vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 552/2003 Z. z. výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Čimhovej. Podrobnosti v prílohe. 

Vyhlásenie VK na riaditeľa školy Vyhlásenie VK na riaditeľa školy.pdf Vyhlásenie VK na riaditeľa školy.pdf (229.9 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja hnuteľného majetku Obce ČimhováVytlačiť
 

Zámer č. 2 na odpredaj Bielorusa Bielorus 2.pdf Bielorus 2.pdf (575.9 kB)

 
 

Participácia občanov na rozvoji obceVytlačiť
 

Participácia občanov.jpgOd 15.03.2019 do 31.05.2019  môžu neformálne skupiny občanov požiadať obec o poskytnutie finančných prostriedkov (max. do 500 EUR na 1 projekt) na realizáciu projektu v oblasti kultúry, športových aktivít, humanitnej a charitatívnej činnosti alebo v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia.

Bližšie informácie a vzor žiadosti sú v prílohách.


 
 

Všeobecné oznamy štátnych inštitúcií

eKasa od 1.7.2019Vytlačiť
 

eKasa.jpegFinančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. Júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne. 

Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk 


 
 

Presťahovanie Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboruVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor bol presťahovaný z Nám. A. bernoláka 381/4, námestovo a od 4.12.2018 sídli na adrese Červeného kríža 62, 029 01  Námestovo (bývalé priestory Sociálnej poisťovne).

 

                                                                                        PaedDr. Ing. Mária Olešová

                                                                                perdnostka Okresného úradu Námestovo


 
 

Všeobecné oznamy obce

Kniha Čarovná OravaVytlačiť
 

Záujem o knihu Čarovná Orava môžete nahlásiť na Obecnom úrade v Čimhovej.

Online listovač v knihe Čarovná Orava: http://www.cbs.sk/knihy/carovna-orava/#page/1 


 
 

Rozdelenie kompostérov z projektu BRKOVytlačiť
 

kompostér.jpgCieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území združenia obcí Hornej Oravy.

Projekt bol realizovaný v obciach Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Oravský Biely Potok, Podbiel, Vitanová, Zábiedovo a Zuberec.

V rámci realizácie projektu BRKO boli domácnosti vybavené kompostérmi za účelom kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

Občania, ktorí prevzali kompostér, prijali podmienky zmluvy o výpožičke, čo potvrdili svojím podpisom. Bližšie podrobnosti zmluvy sú uvedené na stránke www.zmoho.sk


 
 

Registrácia chovu ošípanýchVytlačiť
 

prasa.jpgVeterinárna a potravinová správa upozorňuje, že všetky chovy ošípaných musia byť podľa novej legislatívy registrované.

Tlačivo na registráciu je možné získať cez internet (www.pssr.sk), alebo v plemenárskej organizácii. 


 
 

Voľby 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

Predsedavoľby do EP 2019.jpg Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Hlasovací preukaz - oznam emailovej adresy Hlasovací preukaz - oznam mailu.pdf Hlasovací preukaz - oznam mailu.pdf (168.6 kB)
Oznámenie emailovej adresy na delegovanie členov do OVK Oznámenie emailovej adresy na delegovanie členov do OVK.pdf Oznámenie emailovej adresy na delegovanie členov do OVK.pdf (338.6 kB)
Informácia pre voliča v AJ Information for the voter.pdf Information for the voter.pdf (102.4 kB)
Vyhlásenie volieb do Europarlamentu Vyhlásenie volieb do EP.pdf Vyhlásenie volieb do EP.pdf (142.9 kB)

 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

voľby prezidenta SR 2019.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod. Ak v prvom kole nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola voleib na sobotu 30. marca 2019.

Výsledky hlasovania v obci Čimhová - voľby prezidenta SR - II. kolo Výsledky hlasovania v obci Čimhová -voľby prezidenta SR 2019 - II. kolo.pdf Výsledky hlasovania v obci Čimhová -voľby prezidenta SR 2019 - II. kolo.pdf (252.1 kB)
Výsledky hlasovania v obci Čimhová - voľby prezidenta SR - I. kolo Výsledky hlasovania v obci Čimhová -voľby prezidenta SR 2019.pdf Výsledky hlasovania v obci Čimhová -voľby prezidenta SR 2019.pdf (262.9 kB)
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu Hlasovací preukaz - oznam mailovej adresy.pdf Hlasovací preukaz - oznam mailovej adresy.pdf (339.2 kB)
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf (204.2 kB)
Vymenovanie zapisovateľky, oznámenie adresy na delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie Vymenovanie zapisovateľky, oznámenie adresy na delegovanie členov komisie.pdf Vymenovanie zapisovateľky, oznámenie adresy na delegovanie členov komisie.pdf (363.2 kB)
Vyhlásenie volieb prezidenta SR Vyhlásenie volieb prezidenta SR.pdf Vyhlásenie volieb prezidenta SR.pdf (143.5 kB)

 
 

Monitorovanie kamerovým systémom

Vytlačiť
 

 

Monitorovanie kamerovým systémom.jpgVážení občania, venujte pozornosť tomuto oznámeniu: „Verejné priestranstvá v našej obci sú monitorované kamerovým systémom“.

Kamerový systém bol vybudovaný v rámci projektov:

„STOP kriminalite a vandalizmu“  v roku 2016

„STOP kriminalite a vandalizmu! – I. etapa“ v roku 2017.

Projekty boli finančne podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 


 
 

Evidencia štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

Brožúra PL-SR spolupráca raciechowice slowacja broszura.pdf (13.4 MB)
Mapa PL-SR spolupráca raciechowice slowacja mapa.pdf (5.9 MB)
Jeden duch na oboch stranách hranice Jeden duch na oboch stranách hranice.pdf (739 kB)
Jeden duch na oboch stranách hranice po poľsky Jeden duch na oboch stranách hranice - po poľsky.pdf (355.6 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka